dzisiaj: 30-11-2023,  imieniny 
 

Firmy i produkty
 • informacje o:
 • firmach
 • instytucjach
 • produktach

Przetargi
 • wyniki
 • inwestycje
 • dotacje
 • raporty

Wzory pism PITy
 • podatkowe
 • księgowe
 • skarbowe
 • umowy

Bazy danych
 • pudełkowe
 • statyczne
 • dynamiczne
 • aktualne

Telemarketing
 • infolinie
 • leady handlowe
 • badania CATI
 • ankietowanie

Informator miejski
 • instytucje
 • urzędy
 • kina
Co:
Gdzie:
Branża (wybierz) lub słowo
Województwo, miejscowość, ulica
np: Wielkopolskie, Poznań, Nowowiejskiego

Serwis Przetargowy

 

Przetargi, Inwestycje, Zamówienia

ZUS


Typ Opis dokumentu
adresy prowadzenia działalnści gospodarczej ZUS ZAA adresy prowadzenia działalnści gospodarczej ZUS ZAA
deklaracja osób wykonujących umowy agencyjne lub zlecenia dla zakładów uprawnionych do rozliczeń bezimiennych ZUS S-10 deklaracja osób wykonujących umowy agencyjne lub zlecenia dla zakładów uprawnionych do rozliczeń bezimiennych ZUS S-10
deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiazanych do imiennych rozliczeń ZUS S-8 wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ZUS Rp-12
deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiazanych do imiennych rozliczeń ZUS S-8 wniosek o emeryturę pomostową ZUS Rp-1EP
deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiazanych do imiennych rozliczeń ZUS S-8 wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy ZUS Rp-1R
deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiazanych do imiennych rozliczeń ZUS S-8 deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiazanych do imiennych rozliczeń ZUS S-8
deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
deklaracja zakładów pracy uprawnionych do bezimiennych rozliczeń ZUS S-9 deklaracja zakładów pracy uprawnionych do bezimiennych rozliczeń ZUS S-9
imienny raport miesięczny ZUS RCA imienny raport miesięczny ZUS RCA
imienny wykaz wydanych legitymacji ZUS E-25 imienny wykaz wydanych legitymacji ZUS E-25
informacja o numerach rachunków bankowych ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych ZUS ZBA
informacja o rachunku bankowym informacja o rachunku bankowym
karta zasiłkowa ZUS Z-17 karta zasiłkowa ZUS Z-17
korzystanie z prawa wyboru_E103 korzystanie z prawa wyboru_E103
kwestionaruisz dostyczący okresów składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-6 kwestionaruisz dostyczący okresów składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-6
lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa ZUS Z-19 lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa ZUS Z-19
oświadczenie - ulga z tytułu wychowania dzieci oświadczenie - ulga z tytułu wychowania dzieci
oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczen społecznych oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczen społecznych
oświadczenie emeryta - rencisty ZUS Rw-73 oświadczenie o osiąganiu przychodu ZUS Rw-73
oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej
oświadczenie o opłaconej składce na ubezpieczenie chorobowe oświadczenie o opłaconej składce na ubezpieczenie chorobowe
oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej ZUS Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej ZUS Rp-15
oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy ZUS Z-10 oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy ZUS Z-10
oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów ZUS RP-9 oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów ZUS RP-9
pismo w sprawie zapotrzebowaniana na druki legitymacji ubezpieczeniowych ZUS E-24 pismo w sprawie zapotrzebowaniana na druki legitymacji ubezpieczeniowych ZUS E-24
poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń ZUS Rp-3 poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń ZUS Rp-3
poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty ZUS Rp-3a poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty ZUS Rp-3a
przedłużenie okresu działalności na swój rachunek_E102 przedłużenie okresu działalności na swój rachunek_E102
raport imienny o należnych składkach ZUS RZA raport imienny o należnych składkach ZUS RZA
raport imienny o wypłaconych świadczeniach ZUS RSA raport imienny o wypłaconych świadczeniach ZUS RSA
raport miesięczny dla osoby ubezpieczeniowej ZUS RMUA raport miesięczny dla osoby ubezpieczeniowej ZUS RMUA
wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy ZUS RP-1 wniosek o emeryturę ZUS Rp-1e
wniosek o interpretację wniosek o interpretację
wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego ZUS Kp-3 wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego ZUS Kp-3
wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS Rp-1a
wniosek o rentę rodzinną ZUS Rp-2 wniosek o rentę rodzinną ZUS Rp-2
wniosek o rentę socjalną wniosek o rentę socjalną
wniosek o świadczenie prezdemerytalne ZUS Rp-26 wniosek o świadczenie prezdemerytalne ZUS Rp-26
wniosek o świadczenie rehabilitactjne ZUS Np-7 wniosek o świadczenie rehabilitactjne ZUS Np-7
wniosek o układ ratalny wniosek o układ ratalny
wniosek o umorzenie należności likwidowanego funduszu wniosek o umorzenie należności likwidowanego funduszu
wniosek o umorzenie należności z tytułu składek wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
wniosek o ustalenie kapitału początkowego ZUS Kp-1 wniosek o ustalenie kapitału początkowego ZUS Kp-3
wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15
wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego
wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny ZUS E-22a
wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika ZUS E-22
wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprzekazywania składek do OFE wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprzekazywania składek do OFE
wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych ZUS Rp-18 wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych ZUS Rp-18
wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12 wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12
wniosek płatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS S-72b wniosek płatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS S-72b
wniosek w sprawie upoważnienia do wystawienia zaświadczeń lekarskich ZUS FZLA wniosek w sprawie upoważnienia do wystawienia zaświadczeń lekarskich ZUS FZLA
wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej ZUS Rw-3 wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej ZUS Rw-3
wyrejestrowanie płatnika ZUS ZWPA wyrejestrowanie płatnika ZUS ZWPA
wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA
wywiad zawodowy dla celów świaczeń z ubezpieczenia społecznego N10 wywiad zawodowy dla celów świaczeń z ubezpieczenia społecznego N10
załącznik do wniosku o rentę rodzinną ZUS Rp-2a załącznik do wniosku o rentę rodzinną ZUS Rp-2a
załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do swiadczenia pieniężnego N9a załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do swiadczenia pieniężnego N9a
zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7 zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7
zaświadczenie o stanie zdrowia wystawiane przez lekarza N9 zaświadczenie o stanie zdrowia wystawiane przez lekarza N9
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7
zaświadczenie płatnika składek ZUS-3a zaświadczenie płatnika składek ZUS-3a
zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3
zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń ZWZW zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń ZWZW
zaświadczenie ustawodawstwa właściwego E 101 zaświadczenie ustawodawstwa właściwego E 101
zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej ZUS Rp-8 zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej ZUS Rp-8
zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty ZUS Rp-13 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty ZUS Rp-13
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA
zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS S-62 zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS S-62
zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA
zgłoszenie płatnika składek ZUS ZPA zgłoszenie płatnika składek ZUS ZPA
zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS ZRU zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS ZRU
zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP
zgłoszenie zapytania ubezpieczonego ZUS ZZU zgłoszenie zapytania ubezpieczonego ZUS ZZU
zmiana danych identyfikacyjnych ZUS ZIPA zmiana danych identyfikacyjnych ZUS ZIPA
zmiana danych płatnika ZUS ZFA zmiana danych płatnika ZUS ZFA

wstecz
Dodaj Firmę do bazy

Panel Klienta

login
hasło

Serwis Przetargowy

 

Przetargi, Inwestycje, Zamówienia

Search Engine Optimization and SEO Tools

Posiadamy certyfikat: